Pełnię praw autorskich majątkowych do zdjęć publikowanych pod adresem: www.cd3dmedical.com/media posiada CD3D sp. z o.o. Aby je pobrać, należy zastosować się do poniższych zaleceń.

Prośba o zgodę na pobranie zdjęćCongratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.

Zasady pobierania zdjęć i ich przetwarzania


CD3D Sp. z o.o. wyraża zgodę na nieodpłatne pobieranie i publikowanie zdjęć na stronach internetowych o charakterze informacyjnym i/lub publicystycznym, oraz na powiązanych z nimi mediach społecznościowych pod warunkiem podania informacji o źródle ich pochodzenia w formie hyperlinku: www.cd3dmedical.com w treści publikacji w jakiej zostały użyte, lub w opisach samych zdjęć.

Zdjęcia mogą być pobierane i wykorzystywane w prezentacjach o charakterze niekomercyjnym, pod warunkiem spełnienia tych samych wymogów co w przypadku publikacji na stronach internetowych.

Zdjęcia mogą być pobierane i wykorzystywane w materiałach prasowych i telewizyjnych tylko pod warunkiem uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody CD3D Sp. z o.o. W celu uzyskania zgody na pobranie i publikację zdjęć prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, zgodnie z informacjami zawartymi na niniejszej stronie lub w zakładce KONTAKT.

Zdjęcia nie mogą być pobierane i wykorzystywane do celów innych niż wyżej wymienione, a w szczególności do celów komercyjnych, sprzedażowych, zarobkowych etc. bez pisemnej zgody CD3D Sp. z o.o.

Zgoda na pobieranie i publikację zdjęć może być przez CD3D Sp. z o.o. odwołana.