Oferujemy realizację kompleksowych projektów
naukowo-badawczych

 

Nasz Klaster Biodruku 3D współpracuje z Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej w łódzkim Bionanoparku.
Dzięki temu możliwe jest realizowanie kompleksowych projektów naukowo-badawczych w obszarze szeroko pojętej inżynierii biomedycznej z wykorzystaniem technologii przyrostowych oraz największego w Europie otwartego Klastra biodrukarek 3D.

 


Jak działa Klaster Biodruku 3D?


Chociaż biodrukowanie 3D wywodzi się w prostej linii z klasycznego druku przestrzennego w technologii FDM / FFF, specyfika pracy z biodrukarkami 3D jest zupełnie inna niż z drukarkami 3D drukującymi z termoplastów (oraz wszystkimi pozostałymi materiałami - żywicami światłoutwardzalnymi, sproszkowanymi tworzywami sztucznymi czy stopami metali). Biowydruki wykonane z materiałów żelowych są relatywnie małe, a ich żywotność w warunkach naturalnych bardzo krótka. Aby praca z biodrukarkami 3D była efektywna, potrzebne jest odpowiednio wyposażone zaplecze laboratoryjne, które nadaje sens całemu procesowi.

Klaster Biodruku 3D mieści się w Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej w łódzkim Bionanoparku. Jest to jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów w Polsce, umożliwiające prowadzenie bardzo szerokiego spektrum badań z takich obszarów jak m.in.: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, biologia molekularna, biochemia i biologia komórki. W pracowniach prowadzone są m.in. badania farmaceutyków, kosmetyków, czy żywności. Tym samym Klaster Biodruku 3D pozwala nie tylko na biowydrukowanie trójwymiarowych struktur żelowych, lecz również ich kompleksowe przebadanie na każdym etapie pracy naukowej. Dzięki dużej liczbie dostępnych urządzeń, badania mogą być prowadzone na szeroką skalę.Jakie projekty naukowo-badawcze można potencjalnie realizować
w Klastrze Biodruku 3D we współpracy z Laboratorium BMiN?


HODOWLA KOMÓRKOWA

Tworzenie bioresorbowalnych rusztowań (skafoldów) dla efektywnej hodowli komórkowej

MEDYCYNA REGENERACYJNA

Tworzenie bioresorbowalnych rusztowań (skafoldów) dla medycyny regeneracyjnej

NOWE METODY LECZNICZE

Testowanie nowych terapii na bazie syntetycznych, biodrukowanych modeli tkankowych

BADANIA NAD ŻYWNOŚCIĄ

Badania nad żywnością spersonalizowaną oraz alternatywnymi sposobami jej tworzenia
Do kogo skierowana jest oferta Klastra Biodruku 3D?


Klaster został powołany do życia, aby realizować kompleksowe badania naukowe w oparciu o biowydruki 3D powstałe na biodrukarkach 3D. Zapraszamy do współpracy ośrodki naukowo-badawcze z kraju i z zagranicy zainteresowane tworzeniem innowacyjnych projektów z zakresu inżynierii biomedycznej i farmacji.

Z oferty mogą skorzystać w szczególności:

  • instytucje naukowo-badawcze
  • uczelnie wyższe
  • firmy biotechnologiczne
  • firmy farmaceutyczne
  • szpitale

Usługi mogą być realizowane zarówno w oparciu o materiały dostarczone przez zleceniodawcę, jak również mogą zostać wykonane w oparciu o materiały autorstwa CD3D Medical. Na podstawie indywidualnych konsultacji zostanie ustalona szczegółowa procedura prowadzonych prac, metodologia oraz sposób przygotowania i późniejszego przechowywania biowydruków 3D. Z uwagi na specyfikę prac, każda usługa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego ewentualne oferty i wyceny są przygotowywane dopiero po szczegółowej analizie projektu dokonanej przez specjalistów CD3D Medical i naukowców Bionanoparku.FAQ


Czym jest biodrukowanie 3D?
Biodrukowanie 3D to technologia przyrostowa, która pozwala na tworzenie struktur przestrzennych z materiałów o charakterze medycznym. Technologia umożliwia druk 3D z materiałów żelowych oraz hydrożelowych, dając możliwość tworzenia zaawansowanych geometrii, które posłużyć mogą jako środowisko hodowli komórek. Przestrzenne struktury hydrożelowe pozwalają uzyskać optymalne środowisko, zapewniające komórkom warunki odpowiednie do wzrostu.
Do jakich celów wykorzystywane jest biodrukowanie 3D?
Biodruk 3D umożliwia wytwarzanie przestrzennych struktur z materiałów żelowych i hydrożelowych oraz z polimerów klasy medycznej. Technologia daje możliwość biodruku 3D bezpośredniego, w przypadku którego żywe komórki są częścią materiału ekstrudowanego lub pośredniego, gdzie żywe komórki nanoszone są na wcześniej wydrukowany 3D skaffold.
W jakich dziedzinach może zostać wykorzystana biodrukarka 3D?
Biodrukowanie 3D to nowoczesna technologia, która może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach - przede wszystkim rozwoju medycyny regeneracyjnej i implantacyjnej oraz sposobów rozwoju nowych leków i terapii. Narzędzie umożliwiające ekstrudowanie materiałów w określonej geometrii powala na rozwój nowoczesnych materiałów i tworzyw specjalistycznych.
Jakie materiały można wykorzystywać do biodruku 3D?
Biodrukarka 3D Skaffosys to narzędzie, które pozwala na wytwarzanie zarówno z standardowych, ogólnodostępnych materiałów jak i w rozwoju nowych tworzyw.
Kto może korzystać z klastra biodrukarek 3D?
Klaster biodrukarek 3D jest pierwszym, ogólnodostępnym klastrem tego typu. Zachęcamy jednostki badawcze i uczelnie do kontaktu w celu nawiązania współpracy.