CD3D podpisuje umowę o nawiązaniu współpracy z PAN


W ramach rozszerzania zakresu działalności CD3D podejmuje współpracę z Państwową Akademią Nauk, Oddział w Łodzi. Wspólnie z naukowcami z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN będą prowadzić prace nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu innowacyjnych materiałów, które znajdą zastosowanie w procesach biodruku 3D.

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk, utworzonej w celu prowadzenia badań podstawowych w wybranych działach nauki.

Badania prowadzone w Centrum obejmują problemy z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów, zarówno nisko- jak i wysokocząsteczkowych.